HET OVERLEVENDE KIND

❤️PresentChild Methode❤️
 
HET OVERLEVENDE KIND
 
Als kindertolk vertaal je wat een kind de ouder wil laten zien door middel van (lastig) gedrag, (problemen in de) ontwikkeling, spel of een (fysieke) klacht. Door zo’n vertaling wordt zichtbaar, voelbaar en ook leefbaar wat er binnenin de ouder leeft. Vandaag brengen we het overlevende kind in de beeld, zodat jij kan voelen waar het bij het kindertolken om draait: de ouder in contact brengen met dat innerlijke nog blinde deel in zichzelf.
 
Het overlevende kind laat zich zien in datgene wat iemand automatisch doet als die getriggerd wordt.
Ooit als kind heeft diegene besloten dat een pijn te erg was of te lang duurde. In plaats daarvan is een automatische reactie of gewoonte ontstaan.
Het overlevingsmechanisme beschermt, het is het schild dat we optrekken om niet te hoeven voelen wat eronder verscholen ligt.
Iets anders doen dan wat we eigenlijk wilden om zo toch goedkeuring, liefde en aandacht te krijgen.
We hoefden de pijn van bijvoorbeeld afkeuring niet te voelen.
Wat we vaak níet weten is dat hiermee ook een bepaald stuk van onszelf, een behoefte, een emotie of een kwaliteit is weggestopt.
En dit kan gespiegeld worden door je kind.
Tijdens de Training tot Kindertolk leer je om dit weer zichtbaar en voelbaar te krijgen bij de ouder.
 
Lieve mama, lieve papa,
Geef toe dat je harde werken je niet meer dient.
Je hoeft je niet meer aan te passen, je mag nu zelf bepalen.
Houd je niet meer klein en stil, maar zeg eens een keer hardop wat je voelt en je zult versteld staan wat de ander zegt.
 
Je hoeft niet langer anderen de schuld te geven, want daardoor blijf jij afhankelijk.
Je hoeft jezelf niet te bewijzen of overschreeuwen
 
Wat je koopt, weg eet, – rookt of -drinkt is niet de echte oplossing.
Je hoeft niet langer bang te zijn voor je oude pijn en ook niet voor je kracht.
 
Lieve mama, lieve papa;
Probeer eens zachter voor jezelf te zijn. Dat zou je mooi staan.
Neem je ruimte in, je bent het waard. En kijk eens wat een energie je dat bespaart.
 
Ik kijk er naar uit om de echte jij te ontmoeten die verscholen ligt onder dat wat je van jezelf moet.
Ik vind je prachtig en je bent precies zoals je moet zijn.
 
Tijdens een kindertolktraject wordt duidelijk met innerlijke deel de ouder zich weer mag verbinden.
 
Wil jij meer weten over deze methode?
Of je wilt een kindertolk vinden in jouw omgeving?
Of je wilt de opleiding zelf doen?
 

Add A Comment