MAGISCH

Met regelmaat heb ik een client bij mij in de praktijk wie aangeeft:
‘ Ik ben zo moe, ik ervaar het leven als zwaar.’ 
‘ Ik heb er echt alles aan gedaan maar ik kan de luchtigheid in het bestaan niet vinden.’ 
‘ Het ontbreekt mij aan energie om er iets leuks van te maken.’ 
‘ Soms  is het net of ik de last van de wereld op mn schouders draag.’ 
‘ Ik krijg mn project gewoon niet van de grond, het is net alsof een onzichtbare muur mij laat vastlopen.’
‘ Ik snap niet wat mn plek is.’ 
‘ Volgens mij ben ik hier niet op mn plek. Volgens mij hoor ik ergens anders?’ 

En meer van soortgelijke strekking. Op dit soort momenten stel ik voor om een opstelling te doen op basis van het verlangen van deze mens.
Hier gaat voorbereiding aan vooraf. Wat ik ervaren heb is dat het heel fijn werkt als ik eerst een access bars behandeling geef waardoor mijn client al ballast heeft mogen afvoeren en meer ontspannen is dan daarvoor. Vervolgens hebben we een inleidend gesprek waarin de hulpvraag naar voren komt. deze vraag gaan we vervolgens met behulp van een opstelling laten beantwoorden in Het Veld. Met grote regelmaat krijgt de client het inzicht dat de onzichtbare druk of last die men ervaart in zijn of haar leven de oorzaak vindt binnen de familielijn. Er mag dan gezien worden dat de last die men draagt niet van deze mens is maar van een ander binnen de familie. Als dit zichtbaar wordt dan is het bijna magisch te noemen hoe hier op wordt gereageerd binnen de opstelling. Er volgt erkenning op het feit dat deze mens in het NU de last draagt van een familielid uit het verleden. Dit kan velerlei oorzaken hebben, de oorzaak is echter vaak niet van belang. Dit inzicht, deze zichtbaarheid, geeft erkenning voor het feit men ervaart (zie je wel, ik ben niet gek) om vervolgens de gedragen last terug te geven aan degene binnen de opstelling bij wie de last thuishoort. Het mooiste is hoe liefdevol de last uiteindelijk wordt geaccepteerd en wordt aangenomen. En de opluchting bij de client. Dit zijn telkens bijzonder dankbare momenten.

Omdat dit met regelmaat langskomt heb ik samen met een collega coach een nieuwe opstellingsvorm bedacht die bijzonder effectief is. Dit is het opstellen van een energielijn van de voormoeders (of oermoeders) van de vraagsteller. We werken met vrouwen en haar voormoeders van in ieder geval 5 generaties terug. Dus jij, je moeder, je oma, je overgrootmoeder enz. Stel je hebt een dochter en zelfs een kleindochter dan komen deze voor jou in de lijn te staan. Mocht je dat wensen. Vanuit jou werken we terug de lijn in langs je moeder, oma en verder. Hier krijg je de kans de zwaarte in je bestaan daar te laten waar het hoort. Als alle voormoeders de zwaarte of de last hebben aanvaart waar deze behoort, gaan we weer terug de lijn in naar de toekomst. Iedere voormoeder geeft haar liefde, of haar kracht, of haar specifieke talent door naar de dochter. De lijn bestaat immers uit moeders en dochters. Helemaal door naar jou, wie als vraagsteller vooraan in de lijn staat. We zorgen er samen voor dat de energie weer stroomt door de lijn, alle blokkades worden opgeheven. Jij krijgt dan de kans om deze liefde, deze kracht, dit talent of wat zich voordoet, te ontvangen en werkelijk te ervaren en te internaliseren. Dit wat door de lijn, jouw lijn, wordt doorgegeven wordt bekrachtigd met een edelsteen. Een steen die je ook mee naar huis neemt, zodat je kunt blijven ervaren wat je hebt mogen ontvangen. Wat je hebt mogen helen. Uit ervaring weet ik inmiddels hoe waardevol dit is. Hoe helend dit werkt voor de gehele lijn. Hoeveel rust het brengt. 

Het maakt mij nederig en dankbaar dat ik dit mag faciliteren.
Meer mensen zouden hier kennis van moeten hebben.

Met behulp van een opstelling kan er veel geheeld worden. Maar ook hier ligt de basis in waar jij als mens staat in je ontwikkeling en wat je allemaal al hebt gedaan aan je eigen helingsproces. Bij de ene mens kan er met behulp van 1 opstelling al licht gegeven worden. Bij de ander zijn er 2 of meer opstellingen nodig. Het is als het afpellen van een ui. Maar tot de kern wordt gekomen, als men daartoe bereid is!

Mijn persoonlijke ervaring is ook diepgaand als het gaat om het helen van persoonlijke trauma’s. Als jij jezelf heelt, komt dit jouw gehele familielijn ten goede. Is het jouw verlangen dat het je kinderen goed gaat? (dit was een deel van mijn diep verlangen) begin dan bij jezelf. Je kunt je kinderen enkel helen als jij jezelf heelt. Ik wist niet dat het zo werkte, maar ik heb het echt mogen ervaren.  

Heb jij een diep verlangen? of herken jij je in bovengenoemde stellingen?
Je mag mij gewoon contacten want dan beantwoord ik de vragen die je hebt.
Met een warme groet,
Martine Hamstra
​​​​​​​Eigen Weg Doel Bewust

Add A Comment